Membres Junta

Per una societat inclusiva

Concurs dibuix 2021

Des de L’Ampa volem agrair la gran participació en aquest primer concurs de dibuix que hem organitzat. I donar les gràcies a la predisposició de tot el personal de l’escola per tal de que fos possible, sense la seva col•laboració aquest concurs no s’hauria pogut realitzar.