Les dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari web seran tractats, per ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA L'HEURA DE TERRASSA com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, consulta, queixa o suggeriment, sense que es produeixi comunicacions o cessions de dades i conservats durant els terminis necessaris per a atendre la seva sol·licitud. Pot vostè exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, dirigint-se a ampa@ampaheura.com, per a més informació sobre aquest tema, pot consultar la nostra Política de Privacitat en https://www.ampaheura.com.