Les quotes de l'AMPA són només 36 € a l'any, partits en dos rebuts al llarg del curs i et donen accés a:

 • Descomptes en activitats extraescolars
 • Descomptes en algunes de les sortides que organitza l'escola
 • Dret a participació en:
   • GAM (Grup d'Ajuda Mútua)
   • Sortides organitzades per l'AMPA
   • Xerrades