BASES CONCURS DE DIBUIX JUNY 2022

Hola a tots, des de l’AMPA, volem impulsar la participació entre les famílies i l’escola, és per això que durant aquest últim trimestre, hem decidit engegar el nostre segon concurs de dibuix i poder difondre-ho en el nostre espai web, esperem que us agradi i animeu a participar als vostres fills o filles.

El concurs tindrà com a tema:  els espectacles.

Es realitzarà dins l’horari escolar, com una activitat més, i es farà durant la setmana del 6 al 10 de Juny.

Format: el dibuix es farà en paper DIN A4.

Técnica: Lliure(Aquarel·les, llapis, ceres, retoladors, etc...)

Participants: Tots els alumnes de l’escola, però només optaran a premi els que siguin membres de l’AMPA (Trobant-se al corrent de les quotes de l’AMPA) , no repetidors i tinguin retornada l’autorització  i acceptació de les bases del concurs.

Hi haurà dues categories:

  • -Categoria I: Escola (Grups del 1 al 4), Secundària (Grups del 5 al 7) i PTVA
  • -Categoria II: (Grups 8 i 9) i PFI.

Només s’admetrà un dibuix per alumne.

Hi haurà un guanyador, no repetidor, de cada categoria i cada un dels guanyadors rebrà els següents premis:

  • 1 Tablet.
  • El seu dibuix i el seu nom s’exposarà a l’inici de la pàgina Web de l’AMPA.

El jurat estarà format pels membres de la Junta de l’AMPA i mestres de l’escola.

Criteris de valoració:

  • Originalitat
  • Creativitat
  • Adequació al tema

L’entrega dels premis tindrà lloc un dia a concretar de la setmana del 13 al 17 de Juny durant l’horari lectiu.

Tots els dibuixos participants poden ser publicats, principalment els guanyadors, que aniran a la pagina inicial de la web http://www.ampaheura.com. La participació comporta el consentiment dels tutors legals, perquè el nom de  l’autor sigui publicat al costat del dibuix a la web.

La participació en el present concurs de dibuix implica la cessió a l’AMPA de l’escola Heura de Terrassa dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres presentades, que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual a través e qualsevol mitjà, tot això sense ànim de lucre i per la durada màxima permesa en l’esmentada legislació de propietat intel·lectual.

 

Acceptació de les bases del concurs

És imprescindible que els Autors, pares o tutors legals signin l’autorització adjunta, en la qual consenten la participació del menor, accepten les bases, protecció de dades i atorguen la seva conformitat a l’exposa’t en la mateixa.

L’autorització s’haurà d’entregar juntament amb el dibuix, en la presentació del mateix.