Per protecció de dades, en els documents oferts, s'ometen noms innecessaris, adreces i signatures, per demanar la mostra d'originals, pot sol·licitar el seu accés mitjançant el correu ampa@ampaheura.com